Pages

Friday, September 20, 2013

#Ratau-taune

Ratau-taune angin mbegagah angetoki
Rasa sing tumati

Ratau-taune banyu sumentak gabyah uyah
dirasani kala titi tansah gumebyah

Ratau-taune ati diiris blathi
Sumeleh rai ana ing ngisor lathi

Ratau-taune wulan ndhelik
Peteng ndhedhet awane paceklik

Ratau-taune bayang kumambang
Racetho wujud gamblang

Kabeh iku ana wancine,
Kabeh...
Aja gumambleh.

Manungsa mung isa seleh,
Aja dumeh.

No comments:

Post a Comment